Karate Achivements Sensei Ariadna Sánchez Black Belt 3rd Dan

Sensei Ariadna comenzó su carrera en el Kyokushin con 6 años, en el 2003. Desde entonces, ha estado en activo en campeonatos de Katas hasta la actualidad y en Kumite hasta los 13 años. En el 2014 aprobó el examen de 1o Dan, y en 2018 el de 2o Dan. Además, ha impartido clases durante un año y ha participado en el equipo de arbitraje. A modo individual, Sensei Ariadna ha sido tercera clasificada de Catalunya en el Open de 2006 de Kumite, segunda clasificada en el Campeonato de Catalunya de 2007 en Sant Adrià y tercera clasificada en el Campeonato de Catalunya de 2011 en Badalona. Por equipos, fue primera clasificada junto con Sensei Luís Bea y Sensei Kevin Millán en el Campeonato Nacional de 2016 en Tordera y en 2017.

La Sensei Ariadna va començar la seva trajectòria dins del Kyokushin amb 6 anys, en el 2003. Des de llavors, ha estat en actiu a campionats de Katas fins l’actualitat, i a Kumite fins els 13 anys. En el 2014 va aprovar l’examen de 1er Dan, i al 2018 el de 2n Dan. També ha donat classes durant un any i ha participat en l’equip d’arbitratge. Oct, 2019 Individualment, la senpai ha estat la tercera classificada de Catalunya a l’Open de kumite al 2006, segona classificada al Campionat de Catalunya 2007 a Sant Adrià i tercera classificada al Campionat de Catalunya al 2011 a Badalona. Per equips, va ser primera classificada juntament amb Sensei Luís Bea i Sensei Kevin Millán al Campionat Nacional 2016 a Tordera i al 2017.  

Sensei Ariadna began her Kyokushin career at the age of 6, in 2003. Since then, she has been participating in Katas championships till nowadays, and at Kumite until the age of 13. In 2014 she passed the 1st Dan exam, and in 2018 the 2nd Dan exam. In addition, she has taught in the children class during a year, and she has participated in the arbitration team. Individually, Sensei Ariadna has been Catalonia's third qualifier at the 2006 Kumite Open, second ranked in the 2007 Catalunya Championships in Sant Adria and third qualified at the 2011 Catalunya Championship in Badalona. By teams, she was first ranked along with Sensei Luís Bea and Sensei Kevin Millán at the 2016 and 2017 National Championship in Tordera.

Compartir esta página